Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

«Բանալին հանձնելու» սկզբունքով շինարարություն

Քանի որ մենք ունենք մասնագետների մեծ թիմ տարբեր ոլորտներում առաջարկում ենք իրականացնել ձեր մտահղացումները սկսած պլանավորման և նախագծման փուլից, մինչև փորձարկումն ու ստուգաչափումը` ներառյալ երաշխեքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկումը: Մենք կօգնենք ձեզ սահմանել նախագծի չափանիշները, նպատակներն ու պահանջները, կազմել նախագիծը` ծախսերի առումով արդյուանվետ, ժամանակ խնայող, էներգսխնայող և էկոլոգիապես անվտանգ հիմունքներով: Մեր կորպորատիվ հաճախորդներին մենք կօգնենք գնահատել նախագծի բիզնես կողմը, կատարել իրակացնելիության և իրագործելիության անալիզ, հաշվարկել իրականացման ծախսերը և հետագա շահագործման ծախսերը: «Բանալին հանձնելու» սկզբունքով պայմանագիրը կօգնի խնայել տարբեր պռոցեսների և փուլերի համար կապալառուներ փնտրելու ժամանակն ու ջանքը: Այն նաև կօգնի խնայել տարբեր ենթակապալառուների միջև փոխգործակցություն և միաժամանակություն ապահովելու համար անհրաժեշտ ժամանակն ու ջանքերը: Այս տարբերակով նաև տնտեսվում են այն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են նախագծի վերահսկման նպատակով ավելի խոշոր վարչական կազմ պահելու համար: