Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

Ինժեներական աշխատանքներ և ծառայություններ

Մեր ընկերության հիմնական առանձնահատկություններից մեկը մեր խորը մասնագիտացումն է ինժեներական ենթակառուցվածքներում նույքան, որքան և համաշինարարական աշխատանքների մեջ: Ժամանակակից շինությունները դադարել են միայն բետոնե կամ մետաղյա կառուցվածքներ լինելուց: Պահանջվում են գիտելիքներ ինժեներիայի բոլոր բնագավառներում` կառուցելու համար ժամանակակից շինություններ, որոնք կլինեն էներգա-արդյունավետ, հարմարավետ և առաջադեմ տեխնոլոգիական հնարավորություններով:
Մեր ընկերությունը ապահովում է ինժեներական ծառայությունների հետևյալ հիմնական կատեգորիաները.

 • Օդորակման և օդափոխության համակարգերի տեղադրում
 • Ջեռուցման համակարգերի տեղադրում
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու մոնտաժում
 • Էլեկտրասնուցման համակարգերի տեղադրում
 • Լուսավորության կառավարման համակարգերի տեղադրում
 • Տեսահսկման, կոմմունիկացիոն ցանցերի տեղադրում
 • Հակահրդեհային ահազանգման և ավտոմատ հրշեջ համակագերի տեղադրում
 • Մուտքի վերահսկման և ներխուժման ահազանգման համակարգերի տեղադրում
 • Շինությունների ղեկավարման համակարգերի տեղադրում
 • Արևային ջեռուցման համակարգերի տեղադորւմ
 • Արևային էլեկտրոէներգիայի համակարգերի տեղադրում