Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

Նախաշինարարական և նախագծային աշխատանքներ

 • Նախահաշիվների կազմում
 • Նախագծային աշխատանքների կազմակերպում/ղեկավարում
 • Նախագծի իրականացման հնարավոր խնդիրների, սխալների, գերածախսի վերլուծություն
 • Ֆունկցիոնալ-արժեքային վերլուծություն
 • Շինարարական առաջարկի փաթեթի կազմում
 • Աշխատանքների գրաֆիկի կազմում
 • Շինարարական պրոցեսների լոգիստիկ պլանավորում

 

 • Շենքերի, շինությունների ճարտարախետական մասի նախագծում
 • Շենքերի, շինությունների կոնստրուկտիվ մասի նախագծում
 • Էլեկտրական համակարգերի նախագծում
 • Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարկերի նախագծում
 • Տեսահսկման և հեռահաղորդակցության համակարգերի նախագծում
 • Հակահրդեհային ահազանգման և ավտոմատ հրշեջ համակարգերի նախագծում
 • Մուտքի վերահսկման և ներխուժման ահազանգման համակարգերի նախագծում
 • Ալտերնատիվ էներգիայի համակարգերի նախագծում