Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

Աշխատատեղի անվտանգության իրականացում

Աշխատատեղում անվտանգության ապահովումը մեր ընկերության համար թիվ մեկ առաջնահերթության խնդիր է: Մենք ոչ միայն հետևում ենք անվտանգության կանոններին և կանոնակարգերին՝ մարդկային առողջության արժեքից ելնելով, այլ նաև ելնելեվ այն բանից, որ յուրաքանչուր պատահար բերում է աշխատանքի դադարի և բացասաբար է ազդում ընկերության գործունեության վրա: Ահա թե ինչու մենք կարողացել ենք հասնել պատահարների շատ ավելի ցածր ցուցանիշի, քան քան մեր ոլորտի միջին ցուցանիշն է:
Մեր անվտանգության միջոցները, կանոններն ու ուղեցույցը ընհանուր առմամբ և մասնավորապես այս նախագծի համար ներառում են.

 • Տարածքի պատշաճ ցանկապատում և ոչ լիազորված անձանց մուտքի սահմանափակում
 • Անձնական պաշտպանիչ հագուստի պարտադիր կրում
 • Ոգելից խմիչքի օգտագործման նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականություն
 • Ծանր տեխնիկայի և սարքավորումների կիրառում` անվտանգության կանոններին խիստ համապատասխան
 • Անվտանգության վերաբերյալ պարբերական դասընթացներ և հանդիպումներ
 • Շինհրապարակի բոլոր աշխատողների, մատակարարների, ենթակապալառուների կողմից մեր ընկերության սահմանած անվտանգության անվտանգության կանոնների պահպանում
 • Սարքավորումները և նյութերը պահվում են փակ տարածքում
 • Շինարարական հրապարակում ոչ մի պայթյունավտանգ հեղուկ կամ վտանգավոր նյութ չի պահվում:

 

Յուրաքանչյուր շինհրապարակում անվտանգության ինժեները իրականացնում է հետևյալ գործողությունները.

 • Հետևում է, որ անձնակազմը պահպանի անվտանգության հրահանգներն և կանոնները
 • Իրակացնում է վտանգավոր պայմանների մոնիտորինգ, կանխում է պոտենցիալ վտանգավոր իրավիճակները
 • Սարքավորումների և շինհրապարակի պայմանների ստուգում յուրաքանչյուր հերթափոխի սկզբում կամ ըստ անհրաժեշտության
 • Ապահովում է, համապատասխան բժշկական միջցների ու դեղորայքի առկայությունը
 • Պատրաստում է յուրաքանչյուր նախագծի համար անվտանգության ծրագիր
 • Ապահովում է այլ անվտանգության միջոցներ, ինչպիսիք են օրինակ շինհրապարակ մուտքի խոչընդոտների բացակայությունը, պաշտպանությունն ընկնելուց, պոտենցիալ վտանգավոր գործողությունների կանխումը, վնասակար նյութերի հետ վարվեցողության և դրանց պահպանության անվտանգությունը: