Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

ԿԱՆԳՆԱԿ

Տելեսկոպիկ կանգնակներն օգտագործվում են որպես հենարաններ ծածկի հեծանա-կանգնակային կաղապարներում: Կանգնակները ավարտվում են խաչաձև գլխիկներով, որոնց վրա տեղադրվում են երկտավրային փայտահեծանները և եռոտանիները՝ ավելի լավ կայունության համար։ Սխալ դասավորվածությունը և ծանրաբեռնման սխալ հաշվարկը կանգնակների վրա հանդիսանում են ծածկի կաղապարների փլուզման հաճախակի պատճառները։ Միևնույն ժամանակ, կարևոր դեր ունի նաև կանգնակների որակը։
Այդ պատճառով նախագծի համար կանգնակներ ընտրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալին՝

 • Տեխնիկական ցուցանիշներ՝ խողովակների տրամագիծը և հաստությունը
 • Ծածկույթ՝ փոշեներկված կամ ցինկապատ
 • Անվտանգություն՝ կանգնակների հետ աշխատելիս՝ պաշտպանիչ տարրեր
 • Փորձարկված և ապացուցված բեռի կրման հզորություն

 

PERI ընկերության ներկված տելեսկոպիկ կանգնակը տեխնոլոգիական արտադրանք է, որն արտադրվում է ՌԴ-ում՝ հաշվի առնելով որակի եվրոպական ստանդարտների պահանջները: Արտադրման գործընթացն ինքնին վերահսկվում է հումքից մինչև հաճախորդին ուղարկվելու փուլը։ Ներկված կանգնակների տիպերը և չափերը թույլ են տալիս տեղադրել կանգնակը 1.85 մետրից մինչև 4.2մ բաձրության վրա: Այս կանգնակները առավելապես հարմար են մոնոլիտ, բնակելի և կոմերցիոն տիպի շինարարական աշխատանքներում կիրառման համար:
Ներկված կանգնակը ըստ բարձրության լինում է 3 տիպի՝ 310,370 և 420 սմ:
Արտաքին և ներքին խողովակները պատրաստված են 3–րդ կարգի պողպատից և ներկված են հատուկ փոշեներկումով:

Առավելությունները՝

 • Բարձրության արագ որոշում` անցքերի միջև եղած հեռավորության և կարգավորման լայն շրջանակի շնորհիվ
 • Խողովակների տրամագիծը և հաստությունը` արտաքին չափերը՝ 60 x 2մմ, ներքին չափերը ՝ 51 x 2.5մմ
 • 5 մմ հաստությամբ կանգնակի հիմքը շահագործման ընթացքում ապահովում է կայունություն և ծանրության հավսարաչափ բաշխում: Շուկայում միջին ցուցանիշը 3-4 մմ է
 • Պարույրն և մանեկը ցինկապատ են, հեշտությամբ մաքրվում են բետոնի կպչունությունից՝ ապահովելով երկարաժամկետ շահագործում
 • 14 մմ հաստությամբ G-աձև կեռն ունի կրող բարձր հատկություն, պաշտպանված է խոչխաթարումից/անշարժանալուց, այն հնարավոր չէ հեռացնել, հետևաբար նաև հնարավոր չի լինի կորցնել։ Շուկայում միջին ցուցանիշը 10-12 մմ է
 • Փորձարկումներ անկախ լաբորատորիաներում, որոնց արդյունքում կանգնակների կրող հատկությունը հաստատվում է հավաստագրով
 • Արտադրության որակի ուժեղացված հսկողություն, ինչի շնորհիվ միայն հաստատված կանգնակներն են ուղարկվում հաճախորդին առաքելու համար
 • Փոշեներկումն ունի հակակոռոզիոն նշանակություն