Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

Երկտավրային փայտահեծան/БАЛКА

Երկտավրային փայտահեծանը օգտագործվում է պատերի հեծանային-պարզունակային կաղապարամածում և ծածկերի հեծանային – կանգնակային կաղապարամածում: Դա կաղապարամածի կրող տարրերից մեկն է, որը ընդունում է թարմ լցված բետոնի բեռնվածքը: Այդ պատճառով հեծանը պետք է ունենա այնպիսի կրող ունակություն, որը կապահովի հեծանի ամբողջականությունը և ամբողջ կաղապարամածային կառույցի վստահելիությունը:

Կաղապարամածի համար հեծան ընտրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել հետևյալին՝

 • Տեխնիկական բնութագրերին՝ կրող ունակություն, փայտասալարկման պաշտպանություն, սոսնձային միացում և այլն:
 • Նյութին, որից պատրաստված են հեծանի պատը և նիստերը:
 • Արտադրության տեխնոլոգիային՝ հումքի ընտրություն, գործարանի հագեցվածություն, որակի վերահսկողություն և պատրաստման բացառիկ առանձնահատկություններ:
 •  
  Բոլոր այս բնութագրերը ապահովում են պահպանվածությունը և, որպես հետևանք, հեծանի ծառայության երկար ժամկետը:

  ST20 հեծանը արտադրվում է գործարանում Ռուսաստանում և համապատասխանում է ռուսական նորմերին և PERI ընկերության եվրոպական ստանդարտներին: Հեծանի նիստերի նյութը՝ հյուսիսային լայնության սոճի և եղևնի: Ընդ որում, օգտագործվում է հենց ծառի միջնամասը՝ տարեկան օղակների ամենաբարձր խտությամբ: Հեծանի պատի նյութը շերտավոր նրբատախտակի պոլինյութ է՝ չորսու: Ամբողջ երկայնքով ամբողջական պատը միանման ամուր է ողջ երկայնքով: Իր հերթին կցվանքների բացակայությունը պաշտպանում է նրան խոնավությունից ուռչելուց:

  Առավելությունները

  • Հեծանի նիստերը չեն ճաքճքում մեխ խփելուց, քանի որ մանրաթելերը կողմնորոշված են ծուծով դեպի դուրս
  • Հեծանը չի ճեղքվի անձրևից և ձյունից և կպահի բեռնվածքը շահագործման ընթացքում, քանի որ նիստերը և պատերը սոսնձված են BASF երկբաղադրիչ սոսնձով
  • Հեծանի վրա չի հայտնվի սունկ և բորբոս, քանի որ այն պաշտպանված է ակրիլե ծածկույթով: Այն կարելի է պահել բաց երկնքի տակ, և ամրության ցուցանիշները կմնան նախկինը
  • Հեծանը չի կոտրվի ընկնելիս, քանի որ փայտասալարկման սղոցվածքի գոգավոր ձևը կատարում է պաշտպանական գործառույթ: Նման փայտասալարկը PERI ընկերության արտադրած հեծանների տարբերակիչ առանձն ահատկությունն է
  • Հեծանի պատը ամբողջական է, ինչը ապահովում է միանման ամրություն ողջ երկայնքով
  • Հումքի խոնավությունը՝ 12% +\-2%, ինչը ապահովում է հեծանի կրող ունակության ցուցանիշի կայունությունը: Շուկայում այդ ցուցիչը 18-22% է