Title Image

Ինժեներական աշխատանքներ ԵՎ ծառայություններ

Մեր ընկերության հիմնական առանձնահատկություններից մեկը մեր խորը մասնագիտացումն է ինժեներական ենթակառուցվածքներում նույնքան, որքան և համաշինարարական աշխատանքների մեջ: Ժամանակակից շինությունները դադարել են լինել միայն բետոնե կամ մետաղյա կառուցվածքներ: Պահանջվում են գիտելիքներ ինժեներական բոլոր բնագավառներում` կառուցելու համար ժամանակակից շինություններ, որոնք կլինեն էներգաարդյունավետ, հարմարավետ և առաջադեմ տեխնոլոգիական հնարավորություններով:
Մեր ընկերությունը ապահովում է ինժեներական ծառայությունների հետևյալ հիմնական կատեգորիաները.

Օդորակման և օդափոխության համակարգերի տեղադրում

Ջեռուցման համակարգերի տեղադրում

Ջրամատակարարման և կոյուղու մոնտաժում

Էլեկտրասնուցման համակարգերի տեղադրում

Լուսավորության կառավարման համակարգերի տեղադրում

Տեսահսկման, կոմունիկացիոն ցանցերի տեղադրում

Հակահրդեհային ահազանգման և ավտոմատ հրշեջ համակարգերի տեղադրում

Մուտքի վերահսկման և ներխուժման ահազանգման համակարգերի տեղադրում

Շինությունների ղեկավարման համակարգերի տեղադրում

Արևային ջեռուցման համակարգերի տեղադրում

Արևային էլեկտրաէներգիայի համակարգերի տեղադրում