Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 12․2

Բնակարան 12․3

Բնակարան 12․10

Բնակարան 12․11

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 11․2

Բնակարան 11․3

Բնակարան 11․4

Բնակարան 11․10

Բնակարան 11․11

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 10․2

Բնակարան 10․3

Բնակարան 10․4

Բնակարան 10․10

Բնակարան 10․11

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 9․10

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 8․3

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 7․2

Բնակարան 7․3

Բնակարան 7․4