Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 12․1

Բնակարան 12․2

Բնակարան 12․3

Բնակարան 12․5

Բնակարան 12․7

Բնակարան 12․8

Բնակարան 12․10

Բնակարան 12․11

Բնակարան 12․12

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 11․1

Բնակարան 11․2

Բնակարան 11․3

Բնակարան 11․4

Բնակարան 11․5

Բնակարան 11․6

Բնակարան 11․7

Բնակարան 11․8

Բնակարան 11․9

Բնակարան 11․10

Բնակարան 11․11

Բնակարան 11․12

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 10․1

Բնակարան 10․2

Բնակարան 10․3

Բնակարան 10․4

Բնակարան 10․5

Բնակարան 10․6

Բնակարան 10․7

Բնակարան 10․8

Բնակարան 10․9

Բնակարան 10․10

Բնակարան 10․11

Բնակարան 10․12

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 9․4

Բնակարան 9․10

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 8․2

Բնակարան 8․3

Բնակարան 8․4

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ

Բնակարան 7․1

Բնակարան 7․2

Բնակարան 7․3

Բնակարան 7․4

Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ
Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ
Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ
Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ
Հարկի մակերես՝ 1131 ք/մ