Title Image

Մանկական սենյակ

Մալխասյանց 4-ի բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվել շենքում անվճար գործող մանկական սենյակի ծառայությունից։ Թողնելով Ձեր բալիկին մեզ մոտ՝ կարող եք զբաղվել Ձեր առօրյա գործերով և հանգիստ լինել նրա ապահովության համար, քանզի երեխաները մշտապես գտնվելու են մեր աշխատակցի հսկողության ներքո։ Նրա կողմից կազմակերպված հետաքրքրաշարժ խաղերի շնորհիվ ապահովված կլինի երեխաների ուրախ ժամանցը։