Title Image

Նախաշինարարական ԵՎ նախագծային աշխատանքներ

Նախահաշիվների կազմում

Նախագծային աշխատանքների կազմակերպում/ղեկավարում

Նախագծի իրականացման հնարավոր խնդիրների, սխալների, գերածախսի վերլուծություն

Ֆունկցիոնալ-արժեքային վերլուծություն

Շինարարական առաջարկի փաթեթի կազմում

Աշխատանքների գրաֆիկի կազմում

Շինարարական պրոցեսների լոգիստիկ պլանավորում

Շենքերի, շինությունների ճարտարապետական մասի նախագծում

Շենքերի, շինությունների կոնստրուկտիվ մասի նախագծում

Էլեկտրական համակարգերի նախագծում

Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերի նախագծում

Տեսահսկման և հեռահաղորդակցության համակարգերի նախագծում

Հակահրդեհային ահազանգման և ավտոմատ հրշեջ համակարգերի նախագծում

Մուտքի վերահսկման և ներխուժման ահազանգման համակարգերի նախագծում

Ալտերնատիվ էներգիայի համակարգերի նախագծում