Archive

Գեղարքունիքի մարզի համայնքներ

«Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս» ՍՊԸ-ն իրականացրել է Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ և Վերին Գետաշեն համայնքների ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման շինարարական աշխատանքները՝ ջրաղբյուրից մինչև ՕԿՋ սնող ջրատարների անցկացում, բարդ ռելիեֆային պայմաններից ելնելով՝ մարիչ հորերի և օդահան հորերի կառուցում, համայնքների ներքին ցանցի վերակառուցում և բարելավում՝ այդ թվում ջրագծերի մոնտաժային...