Archive

Բազմաբնակարան բնակելի շենք Մալխասյանց 6/1 հասցեում

[edgtf_button size="" type="solid" text="Ընտրել բնակարան" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="far fa-home" link="https://cbs-construction.am/%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%81-6-1/" target="_self" color="#ffffff" hover_color="#476645" background_color="#476645" hover_background_color="#ffffff" border_color="#476645" hover_border_color="#476645" font_size="15" font_weight="" margin=""]   Մալխասյանց համալիրի մաս կազմող Մալխասյանց 6/1 շենքը ակտիվ շինարարական ընթացքի մեջ է։ Շենքը բաղկացած է 14 հարկերից՝ 13 բնակելի և 1 հասարակական նշանակության։ Մալխասյանց 4 հասցեում գտնվող...

Ավտոկայանատեղի Մալխասյանց 6/1 հասցեում

[edgtf_button size="" type="solid" text="Ընտրել կայանատեղ" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="far fa-home" link="https://cbs-construction.am/%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%81-6-1-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d6%81%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%b42/" target="_self" color="#ffffff" hover_color="#476645" background_color="#476645" hover_background_color="#ffffff" border_color="#476645" hover_border_color="#476645" font_size="14" font_weight="" margin=""]   Մալխասյանց 6/1 հասցեում ավարտին են մոտենում 6 հարկանի վերգետնյա ավտոկայանատեղիի շինարարական աշխատանքները։ Կայանատեղին բաղկացած է լինելու 6 հարկից՝ 5 վերգետնյա և 1 ստորգետնյա։...

Բազմաբնակարան բնակելի շենք Մալխասյանց 4 հասցեում

[edgtf_button size="" type="solid" text="Ընտրել բնակարան" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="far fa-home" link="https://cbs-construction.am/%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ad%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%81-12-2/" target="_self" color="#ffffff" hover_color="#476645" background_color="#476645" hover_background_color="#ffffff" border_color="#476645" hover_border_color="#476645" font_size="15" font_weight="" margin=""]   Մալխասյանց 4 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցապատումն ավարտվել է։ Շենքն ունի 13 հարկ՝ որից 12-ը` բնակելի, 1-ը` հասարակական նշանակության։ «Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս» ընկերությունը Մալխասյանց 4 շենքի...