Archive

ՀՎԿԱԿ կաթսայատան շենք

Այս պատվերը բավականին պարզ էր թվում, սակայն անվտանգության հատուկ պահանջները` կապված ասբեստի հետ նուրբ աշխատանքի, դրա տեղափոխման և օգտագործման հետ, բարդացնում էին գործընթացը: Բացի դա, որոշ խնդիրներ էին առաջացնում խիստ ժամանակացույցը և հաճախորդի խնդրանքով շենքի քանդումը` առանց ներսում գտնվող սարքավորումները վնասելու: Նախագիծը ներառում էր. Ասբեստե տանիքի...