Ձգտում դեպի նորարարություն,
       Հարգանք ավանդույթների նկատմամբ,
              Հոգատարություն շրջակա միջավայրի հանդեպ:

ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԲՔ Հայաստան թանգարանի կառուցում

 • Նախագծի սկիզբ` 15.03.2018
 • Նախագծի ավարտ` 15.10.2018 
 • Գրասենյակի մակերես`  1000 ք.մ.

ՍիԲի Էս-ը ավարտել է մի շարք նախագծեր մեր լավ և հայտնի գործընկերոջ ՝ Կոկա Կոլա ընկերության հետ:  Տարբեր նախագծերով աշխատանքները իրականացվել են միաժամանակ, որոնցից մեկն էր նաև Կոկա Կոլա թանգարանի կառուցումը: Բոլոր աշխատանքները իրականացվել են գործարանի աշխատանքի հետ զուգահեռ: Աշխատանքները հետևյալն էին՝

 • Մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում
 • Տանիքի, առաստաղի, պատերի և միջնորմերի իրականացում
 • Դռների և պատուհանների տեղադրում
 • Մոնոլիտե երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիաների իրականացում

 

Մենք նաև իրականացրել ենք հակահրդեհային համակարգի տեղադրման և գործարկման աշխատանքները, որոնք ներառում էին՝

 • Սպրինկլերային համակարգի և ներքին հիդրանտների տեղադրում
 • Արտաքին հիդրանտների տեղադրում
 • Լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ
 • Պոմպակայանի կառուցման աշխատանքներ
 • Ասֆալտապատման աշխատանքներ