Archive

«Պիլեզիքեան» տարրական դպրոց

«Պիլեզիքեան» տարրական դպրոցի նախագիծը իրականացվեց «Ավետիսյան» ավագ դպրոցի նախագծին զուգահեռ: Քանի որ տարրական դպրոցի շինարարությունը ի սկզբանե նախատեսված չէր, դրա ավելացումը «Ավետիսյան» դպրոցի նախագծի հետագա փուլերի ընթացքում ստեղծեց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն մեր անձնակազմի համար: Առաջադրվեց խնդիր ավարտել երկու նախագծերը միաժամանակ՝ առանց սկզբնական պայմանագրով նախատեսված ժամկետները հետաձգելու։...