Կոնվերս բանկի «Մեծամոր» մասնաճյուղ

«Քեյր Բիլդինգ Սերվիզիս» ՍՊԸ-ն հաջողությամբ ավարտել է Կոնվերս Բանկի հերթական մասնաճյուղի՝ Մեծամորի հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք ներառում էին՝

  • Համաշինարարական աշխատանքներ
  • Երկաթբետոնե աշխատանքներ
  • Միջանկյալ պատերի, առաստաղների ու դռների տեղադրում
  • Ներկարարական աշխատանքներ
  • Էլեկտրասնուցման աշխատանքներ
  • Սանհանգույցների վերանորոգում
  • Տարածքի կանաչապատում

Նշենք, որ տվյալ նախագծի հիմնական բարդությունն այն էր, որ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում մասնաճյուղը շարունակում էր իր գործունեությունը:

Սկիզբ`

04.04.2017 թ․

Ավարտ`

06.06.2017 թ․

Տարածք`

140 ք.մ.