ՀՎԿԱԿ կաթսայատան շենք

Այս պատվերը բավականին պարզ էր թվում, սակայն անվտանգության հատուկ պահանջները` կապված ասբեստի հետ նուրբ աշխատանքի, դրա տեղափոխման և օգտագործման հետ, բարդացնում էին գործընթացը: Բացի դա, որոշ խնդիրներ էին առաջացնում խիստ ժամանակացույցը և հաճախորդի խնդրանքով շենքի քանդումը` առանց ներսում գտնվող սարքավորումները վնասելու:

Նախագիծը ներառում էր.

  • Ասբեստե տանիքի քանդում և հեռացում
  • Հին սարքավորումների ապամոնտաժում
  • Առկա հին շինության քանդում
  • Ստորգետնյա մալուխների տեղափոխում

Սկիզբ`

19 մայիսի, 2014թ.

Ավարտ`

24 հունիսի, 2014թ.