Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

«ՔԵՅՐ ԲԻԼԴԻՆԳ ՍԵՐՎԻԶԻՍ» ՍՊԸ-ն և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը վաղեմի գործընկերներ են։ 2014թ․-ին հերթական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Վերանորոգված տարածքի մակերեսը կազմել է շուրջ 130մ2, իսկ վերելակի հորանի մակերեսը՝ մոտ 300մ2: Բոլոր աշխատանքները կատարվել են որակի չափանիշներին համահունչ, և բավարարվել են պատվիրատուի պահանջները:

Նախագիծն ընդգրկում էր․

  • Հին պատի փայտե պանելային երեսպատման հեռացում
  • Վերելակների համար մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում
  • Հին բետոնե պատերի ամրացում
  • Վերելակների սպասասրահների վերանորոգում

Սկիզբ`

15.03.2014թ.

Սվարտ`

15.02.2015թ.

Տարածք`

130 մ/ք

Վերելակի հորան՝

300 մ/ք